60ปี รพ.พระมงกุฎ

ระบบการค้นหาข้อมูลการออกใบรับรองบุคคลพิการประเภท4 ของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ระบบสารสนเทศข้อมูลการออกใบรับรองฯ

ด้วยนโยบายเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลการออกใบรับรองบุคคลพิการประเภทที่4 ทางโรงพยาบาลจึงได้ให้หน่วยคัดเลือกทหารกองเกินทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ โดยรหัสผู้ใช้และรหัสรักษาความปลอดภัยที่ได้รับไปแล้ว

จึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินดังกล่าว ในการรับผิดชอบและปกปิดข้อมูลผู้ป่วยให้เป็นความลับ ไม่ถูกเปิดเผยออกไปยังบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆที่เกิดจากการเปิดเผยความลับของผู้ป่วยที่เกิดจากการเข้าดูข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบสารสนเทศนี้

หากยอมรับในเงื่อนไขนี้แล้ว กรุณา Log in เข้าสู่ระบบต่อไป


*This page is best viewed by Firefox, Safari and Chrome browser. If using Internet explorer please click here .